Zahvaljujemo na potpori:

Program je izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga programa u isključivoj je odgovornosti Umjetničke organizacije Metropolis i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.